مي خواهم قلمم خوب شود كه...

بسم الله الرحمن الرحيم
مي خواهم قلمم خوب شود که شرح دهم همه¬ي ناشنيدني¬ها و همه¬ي ناديدني¬ها؛ مي-خواهم خوب نوشتن را بياموزم، که خوب را گسترش دهم، خوب در جايي که هيچ اميدي به صبح فردا نيست و من با نوشتن اميد و نويد دهم که اي خستگان برخيزيد از روزنه¬اي نور خورشيد هويدا خواهد شد و تمام تاريکي¬ها در حال مبدل شدن به روشنايي¬اند.
مي¬خواهم خوب نوشتن را بياموزم تا رسم خوب گذشتن و فداشدن را به يادگار بگذارم، مي¬خواهم قلمم را به اندازه دل تنگم گسترش دهم و زيبا وجذابش کنم همانند لبخندي که برلب دارم در حالي که پوششي برغم هايم است و نوشته¬ام نيز تسکيني بردرد¬هاي بي سرانجام شود؛ مي¬خواهم خوب بنويسم که علم را گسترش دهم اما نه علمي که هزاران محقق به گردش بسان پروانه مي¬چرخند، مي¬خواهم علم اخلاق را گسترش دهم، هماني که در سينه مادر بي سوادم نهفته است، همان علمي که از صدف لبانش، هنگامي که لبخند بر آن جاري مي¬شود هويدا است، مي¬خواهم بنويسم و خوب نوشتن را تجربه کنم در حالي که زبان گوياي خداوند شده¬ام و بر صفحه¬ي روزگار با قلمي خوش بنويسم الابذکرالله تطمئن القلوب تاهزاران دل ناآرام، آرام گيرد و لب¬هايي که مدت¬هاست در فراق عزيرانشان غنچه شده¬اند و رنگ و لعاب صدف بودن خود را باخته¬اند، رنگي دوباره بخشم. مي¬خواهم بنويسم که رنگ دهم به همه اشياي عالم، امارنگي حقيقي يعني صبغة الله کنم همه¬ي عالم را، هدفم اين است که قلمي خوب داشته باشم بسان شفافي و تنهايي دل يك بيمار، برروي تختِ جدا از عزيزان و شرح دهم حالش را تا شايد توانستم سيلي از دلها به سويشان روانه کنم تا از تنهايي¬شان بکاهم، يانه!!! سيلي از دست¬ها و نگاه¬هاي معصوم را به واسطه¬ي شرح حالشان به سوي آسمان بي¬کران هستي روانه کنم که از معبود حقيقي لباسي از جنس شفا قرض بگيرند براي دلهاي پر از غمشان.
مي¬خواهم قلمم را خوب کنم که هم راز دلم شود آنگاه که دلم با ديدن پاي برهنه کودکي بسان بيد مي¬لرزد در حالي که دست من هم بسان پايش برهنه است و چيزي بر کف آن نيست که ملکي¬اي بخرم و دلش را شاد کنم در حالي که اگر قلمم خوب باشد با نوشتنم دستي پر از اميد مي¬آيد و مرهم پاي خسته کودک مي¬شود اما دلم از قلمم چيزي غير از اين¬ها مي¬خواهد، دلم به انگشتانم مي¬نگرد و مي¬گويد خوب نوشتن را بياموز تا بتواني درباره صحراي پر بلا و رباب بي¬ارباب آنقدر بنويسي که هر روز اين قصه بر هر گوشي طنين انداز شود تا به فراموشي سپرده نشود چرا که قصه¬ي کشيده شدن گوش با گوشواره، گم شدن در ميان خارهاي بيابان و وفاي پدر به عهد خود در ميان خرابه زنگاري است براي دل¬هاي گرد و غبار گرفته ، مي¬خواهم خوب بنويسم که همگان به ياد آورند مفرد مذکرغايبي که منتقم آل رسول است دير کرده و وقت آن رسيده که همه¬ي دل ها با دست¬ها هماهنگ شوند و رو به آسمان بيکران هستي بخوانند اللهم عجل لوليک الفرج.
دست نوشته وحيده ابراهيمي طلبه پايه پنجم

دوره آموزشی احکام نماز ویژه مبلغین در مدرسه علمیه خواهران الزهرا(س) گراش

دوره آموزشی احکام نماز ویژه مبلغین در مدرسه علمیه خواهران الزهرا(س) گراش

«رقیه حامل» استاد حوزه اظهار داشت: در آموزش احکام باید تا حکمی برای انسان صد در صد روشن نشده بیان نکند و اگر حکمی را یقین ندارد پاسخگو نباشد. زراره ابن اعین می‌گوید: از امام باقر(ع) پرسیدم خداوند بر بندگان چه حقی دارد؟ فرمود: این حق که هر چه بدانند بگویند و درباره‌ی هر چه ندانند توقف کنند و دم فروبندند.
وی افزود: روش‌های بیان احکام عبارتند از: روش عملی: بهترین روش برای بیان و آموزش احکام، روش عملی(سمعی و بصری) است. روش نظارت و بیان نقایص، روش آموزش غیر مستقیم و روش قاعده‌ای: یکی از روش‌های بسیار عالی در بیان احکام است؛ برخی از احکام که در فقه قاعده کلی دارد بهتر است به این صورت آموزش داده شود.
استاد حوزه خاطر نشان کرد: موارد دیگر از روش‌های بیان احکام بدین صورت است: روش انضمامی: روشی است که با منظم کردن دو یا چند باب فقهی بدست می‌آید. روش رمزی: در این روش به خاطر سهولت در حفظ و یادگیری احکام بصورت رمز خلاصه می‌شود. روش جمع اشباه و نظایر: در این روش مسایلی که شبیه و نظیر هم هستند جمع نموده و بیان می‌شود.
وی بیان کرد: روش مقایسه‌ای: مقایسه در تبیین احکام به صورت‌های مختلف ممکن است صورت گیرد: مقایسه احکام اقشار مختلف(کافر و غیر کافر، زن و مرد، عاقل و غیر عاقل و…)، مقایسه میان دو یا چند عنوان فقهی(مقایسه میان نماز و روزه یا میان وضو و غسل و …)، مقایسه میان یک فرع فقهی از دیدگاه دو یا چند فقیه؛ روش ارائه‌ی طرح کلی از احکام اسلامی: برای آموزش احکام اسلامی ابتدا می‌توانیم ضرورت زندگی اجتماعی را بحث نموده و سپس نیازمندی‌های انسان در زندگی اجتماعی و آن‌گاه ضرورت احکام اسلامی را با توجه به آن آموزش دهیم.
خانم حامل افزود: نادرست بودن شیوه‌ی دعوت، روشن نشدن جایگاه و اهمیت هر کدام از دستورهای دین برای آن‌ها، ندانستن فلسفه احکام، ضعف ضامن اجراهای درونی یعنی انسان از درون به گونه‌ای تربیت شود که انگیزه درونی به انجام دادن دستورهای الهی و آلوده نشدن به گناه داشته باشد، ضعف ضامن‌ اجراهای بیرونی: کم رنگ شدن امر به معروف و نهی از منکر؛ از جمله موارد عمل نکردن به احکام است.

نشست اخلاقی با موضوع صراط در مدرسه علمیه خواهران الزهرا(س) گراش

نشست اخلاقی با موضوع صراط در مدرسه علمیه خواهران الزهرا(س) گراش

« مریم فقیر » استاد حوزه اظهار داشت: نخستین تقاضای بنده از خداوند این است که او را به راه راست، راه پاکی، راه عدل و داد و راه ایمان و عمل صالح هدایت فرماید. هر چند که انسان در این شرایط مومن است و با خدای خود آشنا، اما امکان دارد این نعمت به خاطر عواملی از او سلب گردد و از صراط مستقیم منحرف و گمراه شود.
وی افزود: صراط یعنی راه محکم؛ امام علی(ع) در تفسیر جمله اهدنا الصراط المستقیم می‌فرماید: خدایا توفیقاتی را که در گذشته بر ما ارزانی داشتی و به برکت آن تو را اطاعت می‌کردیم همچنان ادامه ده تا در آینده‌ی عمرمان نیز تو را اطاعت کنیم.
استاد حوزه خاطر نشان کرد: هر جا صراط مستقیم باشد شیطان هم می‌آید کسی که در وادی صراط مستقیم نباشد شیطان با او کاری ندارد. صراط مستقیم که همان آیین حق است مراتب و درجاتی دارد که همه‌ی افراد در پیمودن این درجات یکسان نیستند هر مقدار از این درجات را انسان طی نماید باز درجات بالاتر و والاتری وجود دارد که انسان با ایمان، باید از خدا بخواهد تا او را به آن درجات هدایت کند.
وی بیان کرد: حتی پیامبران و امامان از خدا تقاضای هدایت به صراط مستقیم می‌کردند چون کمال مطلق تنها خدا است و همه بدون استثنا در مسیر تکامل‌اند و هیچ مانعی ندارد که آن‌ها نیز تقاضای درجات بالاتری را از خدا بنمایند. اطاعت و عبادت خداوند،حد اعتدال و میانه‌رویی و ائمه مواردی از مصداق صراط مستقیم می‌‌باشند.

دوره اسلحه شناسی در مدرسه علمیه خواهران الزهرا(س) گراش

دوره اسلحه شناسی در مدرسه علمیه خواهران الزهرا(س) گراش

«طیبه آژیده» افسر میدان تیر سپاه گراش و فرمانده پایگاه فاطمه الزهرا(س) اظهار داشت: یک فرد(بسیجی) فعال باید با سلاح سازمانی آشنایی داشته باشد. سلاح سازمانی بسیج اسلحه کلاشینکف است. کلاشینکف، سلاحی انفرادی، خودکار و نیمه خودکار که با فشار مستقیم گاز باروت مسلح می‌شود و با هوا خنک می‌شود. این سلاح 70 سال پیش توسط کشور روسیه طراحی و ساخته شد.
وی بیان کرد: اولین بار در زمان جنگ به عنوان غنیمت از کشور عراق گرفته شد و وارد کشور ایران شد. بدلیل خرابی کم، وزن کم و ارزان بودن قطعاتش 55 کشور از آن استفاده می‌کنند.
خانم آژیده خاطر نشان کرد: نام گذاری قطعات سلاح از عقب به جلو عبارتند از: قنداق: کار آن جهت نگه داشتن سلاح در بدن موقع تیراندازی، قبضه تپانچه‌ای شکل: گرفتن دست برای تیراندازی، برگه ناظم آتش: دارای سه وضعیت است: ضامن، رگبار و تک تیر، ماشه: برای شلیک کردن، محافظ ماشه: حفاظت از ماشه در برابر شلیک غیر اختیار، خشاب: منبع تغذیه، دستگیره گلنگدن: جهت مسلح کردن، روپوش محفظه: محفظه داخل سلاح را از گرد و خاک محافظت می‌کند، ستون درجه: از عدد یک تا ده روی آن نوشته شده است و هر عدد معادل صد تا است، سیلندر گاز: انتقال گاز از داخل لوله به پشت دستگیره گلنگدن، روپوش فوقانی، روپوش تحتانی، لوله، سنبه: برای تمیز کردن داخل لوله سلاح و روغن کاری، مگسک و محافظ آن: جهت نشانه روی موقع تیراندازی، شعله پوش: پخش کردن آتش، ضامن روپوش ومحفظه.

دوره حفاظت اطلاعات در مدرسه علمیه خواهران الزهرا(س) گراش

دوره حفاظت اطلاعات در مدرسه علمیه خواهران الزهرا(س) گراش

، «ستوان سید مهدی حسینی» مسئول حفاظت اطلاعات سپاه گراش اظهار داشت: حفاظت به معنای صیانت بخشی، کشف، شناسایی، خنثی سازی موارد جاسوسی و مواردی که ایجاد نارضایتی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد:. راه‌های حفظ امنیت عبارتند از: تفکر قبل از بیان: انسان باید قبل از هر صحبتی تفکر کند. امام علی(ع) می‌فرماید: کلام همچون دارویی است که قلیل آن مفید و زیاد آن کشنده است.، رفع ضعف‌های اخلاقی و طفره رفتن و کلی گویی که در قرآن به معنای توریه است؛ توریه: نوعی پاسخ دادن است که سوال اصلی طرف مقابل از ذهنش دور کند در حالی که سوال کننده متوجه تاکتیک ما نشود. احساسی عمل کردن، لج بازی، سهل انگاری، خود نمایی و شهرت طلبی عواملی است که امنیت را به خطر می‌اندازد.
مسئول حفاظت اطلاعات سپاه گراش بیان کرد: ما نباید عامل جنگ روانی و تفرقه در بین مردم باشیم. یک سری افراد هستند که تحت تاثیر ماهواره و… قرار می‌گیرند و باعث ایجاد تفرقه می‌شوند. باید افرادی که علیه نظام و رهبری شعار می‌دهند جواب‌شان داد و آن‌ها را نصیحت کرد. فضای مجازی یکی از عوامل جنگ نرم است نباید در این فضا یک سری صحبت‌ها شود که پازل دشمن کامل شود. سلاح جنگ نرم شایعه پراکنی است. مقام معظم رهبری می‌فرماید: فضای مجازی مانند تیر دو لبه است هم استفاده خوب و هم استفاده بد از آن می‌شود.
وی افزود: در فضای مجازی تصمیم گیرنده، دشمن است نه فرد؛ در این فضا چیزهای واقعی با غیر واقعی ادغام می‌شود که افراد تشخیص نمی‌دهند. طرف تحت تاثیر القا دشمن قرار می‌گیرد و بعضی افراد خواسته یا نا خواسته در این راه قرار می‌گیرند. در کشور عده‌ای هستند که راه را برای دشمن باز می‌کنند. حفاظت باید آن‌ها را شناسایی کند، بعد ارشادشان کند که نباید علیه نظام جو سازی کنند. بهتر است در کشور دو دستگی ایجاد نشود چون جنگ داخلی از جنگ خارجی آسیب‌های بیشتری به کشور وارد می‌کند.

نشست سیاسی با موضوع احتکار در مدرسه علمیه الزهرا(س) گراش

نشست سیاسی با موضوع احتکار در مدرسه علمیه الزهرا(س) گراش

« حجت‌الاسلام مهدی جعفری » نماینده ولی فقیه سپاه گراش گفت: کشور ما دچار فشار اقتصادی است. هیچ کشوری در اثر تحریم نه ماهیت آن و نه ملیت آن از هم نپاشیده است. بعضی از کارشناسان می‌گویند: فشار اقتصادی ما بیست درصد آن تحریم خارجی است و هشتاد در صد آن تحریم داخلی است. برای نمونه: احتکار بعضی از افراد؛ که خداوند احتکار کردن را حرام می‌داند. اگر احتکار نباشد فشار چندانی به مردم وارد نمی‌شود.
وی افزود: احتکار عبارت است از کاهش دادن يا متوقف کردن جريان توزيع کالا توسط همه يا برخي از فروشندگان به طور موقت. اين اقدام فروشندگان با توجه به وضع بازار و به خصوص تقاضاي تحريک شده خريداران به منظور بالابردن قيمت و درآمد حاصل از افزايش قيمت کالا صورت مي‌گيرد. احتكار، مسأله تازه و جديدي نيست كه در جوامع گذشته ناشناخته باشد، بلكه يكي از مشكلات بسيار بزرگ اجتماعي است كه در زمان‌هاي گذشته به ويژه به هنگام جنگ‌هاي گسترده، رخ داده است. اين مشكل، زاييده حرص و طمع غريزي بشر است كه نوع انسان‌ها به آن مبتلا هستند.
نماینده ولی فقیه سپاه گراش خاطر نشان کرد: تاريخ احتكار متاع و كالا، به نخستين دوره حيات اجتماعي انسان بر مي‌گردد، به زماني كه انسان‌ها در مبادلات و معامله‌هاي تجاري، همواره به دنبال سود بيشتر بودند و به هر اندازه كه دامنه مبادله تجاري گسترش مي يافت و فنون و شيوه‌هاي آن، تكامل پيدا مي‌كرد، احتكار و انحصارهاي تجاري، گسترده‌تر و پيچيده‌تر مي‌شد.
وی بیان کرد: اكنون در زمان ما دامنه احتكار تا آنجا گسترش يافته كه به يكي از بزرگترين ابزارهاي استعماري تبديل شده و دولت‌هاي بزرگ استعمارگر، آن را عليه دولت‌ها و ملّت‌هاي مستضعف به كار مي‌گيرند و از اين راه بر آنان فشار وارد كرده و به وسيله آن بر شئون سياسي، فرهنگي و اقتصادي آنان تسلط مي يابند. البته بعضي از فروشندگان كوچك و بزرگ داخلي نيز سهم زيادي در ايجاد احتكار دارند و ممكن است خواسته يا ناخواسته در جهت اميال پليد استعمار گران عمل نمايند و مردم مسلمان را در مضيقه قرار دهند.

برگزاری نشست اخلاقی در مدرسه علمیه خواهران الزهرا س گراش

برگزاری نشست اخلاقی در مدرسه علمیه خواهران الزهرا س گراش

«حجت‌الاسلام سید محمد باقر بخشایش پور » امام جمعه گراش، در نشست اخلاقی که در مدرسه علمیه خواهران الزهرا(س) گراش برگزار شد، اظهار داشت: چیزی که ما را به عاشورا نزدیک می‌کند فهم عاشورایی است. باید عاشورا را فهمید. نگاه ما به عاشورا باید نگاهی نافذ باشد. کل یوم عاشورا یعنی امکان اینکه کربلا تکرار شود وجود دارد. برای فهم عاشورا انسان به دو بال نیاز دارد: حب(محبت نسبت به اهل بیت) و بغض(اعلام برائت نسبت به دشمنان اهل بیت)، هر دو بال باید با هم باشد.
وی افزود: هر دو بال مهم است اما بغض از حب مهم‌تر است چون گاهی فرد دم از عترت و قرآن می‌زند اما با دشمنان اهل بیت نشست و برخاست می‌کند. هر زمان که حب به اهل بیت شدید باشد برائت نسبت به دشمنان اهل بیت هم زیاد می‌شود. در این دوران با این وضع و اعتقاد دینی هستیم اگر دوباره کربلا تکرار شود در کدام جبهه هستیم حق یا باطل؟
امام جمعه گراش گفت: کسانی که ابی عبدالله(ع) را به قتلگاه کشاندند کمی محبت نسبت به اهل بیت داشتند. به کربلا آمدند و تا شب عاشورا پای ابی عبدالله(ع) ایستادند اما دیدند یک انتخاب بیشتر ندارند یا ابی عبدالله(ع) یا یزید؛ محبتی که به امام حسین(ع) داشتند مانند محبتی نبود که به اولاد خود داشتند. بهترین مردم عصر ابی عبدالله(ع) اهل کوفه بودند محبت آن‌ها به مراتب از محبت ما بیشتر بود.
وی خطاب به طلاب خاطر نشان کرد: معرفت ما نسبت به اهل بیت باید بالا باشد. ما بعنوان طلبه تکلیف مضاعفی داریم. تکلیف ما و شما با بقیه فرق دارد. ما وقتی به این مکان مقدس پا می‌گذاریم تکلیف محور می‌شویم. در برابر جامعه‌ی اسلامی تکلیف داریم. کسی بی اختیار پا در این مکتب نمی‌گذارد همه دعوت شده‌ی امام زمان(عج) هستیم و مورد لطف امام زمان(عج) هستیم. رسالت ما رسالت حضرت زینب(س) است و ما باید این رسالت را کامل کنیم. وجود ما باید برای دین مفید باشد و باید در استخدام دین باشیم.

نشست سیاسی گفتمان ولایت با حضور «حجت‌الاسلام سید کرامت اله مظاهری» ارشد نمایندگی ولی فقیه نیروی هوا فضای فارس، هرمزگان و بوشهر با حضور 200 نفر از اساتید و طلاب درمدرسه علمیه خواهران ‌الزهرا(س) گراش

نشست سیاسی گفتمان ولایت با حضور «حجت‌الاسلام سید کرامت اله مظاهری» ارشد نمایندگی ولی فقیه نیروی هوا فضای فارس، هرمزگان و بوشهر با حضور 200 نفر از اساتید و طلاب درمدرسه علمیه خواهران ‌الزهرا(س) گراش

«حجت‌الاسلام سید کرامت اله مظاهری » ارشد نمایندگی ولی فقیه نیروی هوا فضای فارس، هرمزگان و بوشهر گفت: باتوجه به تحولات سیاسی اجتماعی امروز جهان اسلام و از جمله ایران اسلامی، یکی از مهمترین مسائل جامعه ما، مسأله بصیرت است. بصیرت چیزی است که انسان را از حیرت و سرگردانی خارج می‌کند. بصیرت، محور همه اعمال انسان است و عکس‌العمل‌های متفاوت انسان بر اساس بینش و بصیرت او شکل می‌گیرد و ارزش و اعتبار انسان، وابسته به نوع بینش اوست.
وی افزود: با گذشت زمان جامعه‌های گوناگون بشری، با شرایطی روبه رو شده‌اند که حق و باطل درهم آمیخته است و مردم دچار فتنه های بزرگ شده‌اند؛ فتنه هایی که پیامدش انحراف مردم از مسیر حق است. جوامع اسلامی نیز از این حادثه مصون نمی‌مانند. دشمنان اسلام با آمیختن حق و باطل شک و شبهه در دل ها و ایجاد می‌کنند.
ارشد نمایندگی ولی فقیه نیروی هوا فضای فارس، هرمزگان و بوشهر بیان کرد: رهبر معظم انقلاب در اهمیت بصیرت در زندگی روزمره مردم نیز می‌فرمایند: در زندگیِ پیچیده‌ اجتماعیِ امروز، بدون بصیرت نمی‌شود حرکت کرد. جوان‌ها باید فکر کنند، بیندیشند، بصیرت خودشان را افزایش بدهند. معلمان روحانی، متعهدان موجود در جامعه ما از اهل سواد و فرهنگ، از دانشگاهی و حوزوی، باید به مسئله بصیرت اهمیت بدهند؛ بصیرت در هدف، بصیرت در وسیله، بصیرت در شناخت دشمن، بصیرت در شناخت موانع راه، بصیرت در شناخت راه‌های جلوگیری از این موانع و برداشتن این موانع؛ این بصیرت‌ها لازم است. وقتی بصیرت بود، آن وقت شما می‌دانید با چه کسانی طرف هستید.
وی خاطر نشان کرد: وظیفه طلاب است که در صحنه بیایند روشنگری کنند در دانشگاه‌ها مطهری‌ها نیاز است. کار ما فقط خواندن و شنیدن حدیث نیست باید به فریاد مظلوم رسید. این انقلاب به همه‌ی ما آبرو داده است. دشمن تقدس زدایی می‌کند فشار زیادی وارد می‌کند اما باید بصیرت داشت و در صحنه بود باید پا به پای رهبر بود. امروز ولایت‌مداری بهترین چیز است. پیرو و تابع امام زمان(عج) و ولی فقیه باشیم.

نشست اخلاقی با موضوع اهداف و کارکردهای خانواده از دیدگاه اسلام با حضور 200 نفر از اساتید، مسئولان، طلاب و عموم درمدرسه علمیه خواهران ‌الزهرا(س) گراش

نشست اخلاقی با موضوع اهداف و کارکردهای خانواده از دیدگاه اسلام با حضور 200 نفر از اساتید، مسئولان، طلاب و عموم درمدرسه علمیه خواهران ‌الزهرا(س) گراش

« مرضیه السادات علوی » مسئول پژوهشکده طب النبی گفت: مهم‌ترین اهداف و کارکردهای خانواده از دیدگاه اسلام عبارتند از: تامین آرامش روانی همسران که اسلام تاکید ویژه‌ای بر آن دارد و خداوند در قرآن می‌فرماید: از نشانه‌های خداوند آن است که برای شما همسرانی از جنس خودتان آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میان شما دوستی و مهربانی ایجاد کرد. در این آیه هدف از آفرینش همسران را دستیابی آنان به آرامش معرفی کرده است. اسلام دستیابی به این هدف مهم را از دو مسیر ارضای نیازهای جنسی و ارضای نیازهای عاطفی همسران دنبال می‌کند.
وی افزود: تداوم نسل بشر و جلوگیری از انقراض آن به عنوان یکی دیگر از اهداف مهم ازدواج در گرو آن است که نهاد خانواده دو کارکرد اساسی خود، یعنی تولید مثل و مراقبت از فرزندان را به خوبی انجام دهد. گسترش فرهنگ دینی از مهم‌ترین اهداف ازدواج و تشکیل خانواده در اسلام است. همیاری و حمایت معنوی اعضای خانواده به ویژه همسران از یکدیگر، کارکرد خانواده در راستای گسترش فرهنگ دینی است که اولیای دین نسبت به آن عنایت داشته‌اند. در برخی روایات به این نکته اشاره شده است از ویژگی همسر مناسب آن است که همسرش را در بندگی و اطاعت خداوند و انجام وظایف دینی یاری برساند.
خانم علوی بیان کرد: جلوگیری از انحرافات اجتماعی یکی دیگر از کارکردهای نهاد خانواده است که یا از راه نظارت مستقیم و متقابل اعضای خانواده بر رفتار یکدیگر و یا بطور غیر مستقیم و به عنوان پیامد کارکردهایی مانند ارضای نیازهای جنسی و عاطفی و جامعه پذیری تحقق می‌پذیرد. امر به معروف و نهی از منکر و تشویق مردان به تقویت روحیه‌ی غیرت ورزی عاملی موثر در کاهش انحراف جنسی است.
وی خاطرنشان کرد: مشروعیت بخشی به فرزندان کارکرد دیگر ازدواج است. اهمیت این کارکرد به سبب آثار اجتماعی آن است که انتقال منظم ارث و تداوم نظام خویشاوندی از جمله‌ی مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌آید. در دیدگاه اسلام نیز مشروعیت یابی فرزند به عنوان یکی از اهداف مهم ازدواج و همچنین پیامدهای آن به ویژه مسئولیت تربیت فرزند از سوی پدر و مادر، انتقال نظام‌مند ارث و تداوم شبکه های خویشاوندی مورد تاکید قرار گرفته است.
مسئول پژوهشکده طب النبی افزود: تامین نیازهای معیشتی یکی از اهداف فرعی ازدواج است. زن و شوهر در تامین نیازهای معیشتی به یکدیگر وابسته می‌شوند و از این رو می‌توان یکی از کارکردهای خانواده تلقی کرد. اسلام زنان شایسته را زنانی می‌داند که در جهت رفع نیازهای معیشتی خانواده به ویژه با انجام دادن کارهای خانگی به شوهران خود یاری برسانند.

نشست اخلاقی با موضوع اهداف و کارکردهای خانواده از دیدگاه اسلام با حضور 200 نفر از اساتید، مسئولان، طلاب و عموم درمدرسه علمیه خواهران ‌الزهرا(س) گراش

« مرضیه السادات علوی » مسئول پژوهشکده طب النبی گفت: مهم‌ترین اهداف و کارکردهای خانواده از دیدگاه اسلام عبارتند از: تامین آرامش روانی همسران که اسلام تاکید ویژه‌ای بر آن دارد و خداوند در قرآن می‌فرماید: از نشانه‌های خداوند آن است که برای شما همسرانی از جنس خودتان آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میان شما دوستی و مهربانی ایجاد کرد. در این آیه هدف از آفرینش همسران را دستیابی آنان به آرامش معرفی کرده است. اسلام دستیابی به این هدف مهم را از دو مسیر ارضای نیازهای جنسی و ارضای نیازهای عاطفی همسران دنبال می‌کند.
وی افزود: تداوم نسل بشر و جلوگیری از انقراض آن به عنوان یکی دیگر از اهداف مهم ازدواج در گرو آن است که نهاد خانواده دو کارکرد اساسی خود، یعنی تولید مثل و مراقبت از فرزندان را به خوبی انجام دهد. گسترش فرهنگ دینی از مهم‌ترین اهداف ازدواج و تشکیل خانواده در اسلام است. همیاری و حمایت معنوی اعضای خانواده به ویژه همسران از یکدیگر، کارکرد خانواده در راستای گسترش فرهنگ دینی است که اولیای دین نسبت به آن عنایت داشته‌اند. در برخی روایات به این نکته اشاره شده است از ویژگی همسر مناسب آن است که همسرش را در بندگی و اطاعت خداوند و انجام وظایف دینی یاری برساند.
خانم علوی بیان کرد: جلوگیری از انحرافات اجتماعی یکی دیگر از کارکردهای نهاد خانواده است که یا از راه نظارت مستقیم و متقابل اعضای خانواده بر رفتار یکدیگر و یا بطور غیر مستقیم و به عنوان پیامد کارکردهایی مانند ارضای نیازهای جنسی و عاطفی و جامعه پذیری تحقق می‌پذیرد. امر به معروف و نهی از منکر و تشویق مردان به تقویت روحیه‌ی غیرت ورزی عاملی موثر در کاهش انحراف جنسی است.
وی خاطرنشان کرد: مشروعیت بخشی به فرزندان کارکرد دیگر ازدواج است. اهمیت این کارکرد به سبب آثار اجتماعی آن است که انتقال منظم ارث و تداوم نظام خویشاوندی از جمله‌ی مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌آید. در دیدگاه اسلام نیز مشروعیت یابی فرزند به عنوان یکی از اهداف مهم ازدواج و همچنین پیامدهای آن به ویژه مسئولیت تربیت فرزند از سوی پدر و مادر، انتقال نظام‌مند ارث و تداوم شبکه های خویشاوندی مورد تاکید قرار گرفته است.
مسئول پژوهشکده طب النبی افزود: تامین نیازهای معیشتی یکی از اهداف فرعی ازدواج است. زن و شوهر در تامین نیازهای معیشتی به یکدیگر وابسته می‌شوند و از این رو می‌توان یکی از کارکردهای خانواده تلقی کرد. اسلام زنان شایسته را زنانی می‌داند که در جهت رفع نیازهای معیشتی خانواده به ویژه با انجام دادن کارهای خانگی به شوهران خود یاری برسانند.

نشست بهداشت با موضوع خود مراقبتی در مدرسه علمیه الزهرا(س) گراش

« رعنا جعفری زاده » مسئول آموزش سلامت شهر گراش گفت: سلامتی یعنی رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی، معنویی و نه فقط فقدان بیماری. ملاک تشخیص سلامتی مراجعه به پزشک و مراجعه به خود است. سلامتی هر فردی حق النفس خودش است. اگر چیزی که برای بدن ضرر داشته باشد بخورد حق النفس کرده است. سلامت جزئی از حق النفس است. سلامتی دو طیف دارد که عبارتند از: مرگ و بی‌نهایت: افراد در هر جایی از نمودار سلامتی باشند در هر سن و سالی که باشند به آن‌ها گفته می‌شود باید سلامتی خود را ارتقا دهید.
وی افزود: خودمراقبتی شامل اعمالی است اکتسابی، آگاهانه و هدفدار که مردم برای خود، فرزندان و خانواده‌ انجام می‌دهند تا تندرست بمانند، از سلامت ذهنی و جسمی خود حفاظت کنند، نیازهای اجتماعی و روانی خود را برآورده سازند، از بیماری‌ها و حوادث پیشگیری کنند، ناخوشی‌ها و وضعیت‌های مزمن را مراقبت کنند و از سلامت خود بعد از بیماری حاد یا ترخیص از بیمارستان حفاظت کنند. هدف از خود مراقبتی، ارتقاء سواد سلامت افراد است.
مسئول آموزش سلامت گراش خاطر نشان کرد: برای طراحی برنامه خود مراقبتی فردی، باید ابتدا وضعیت سلامت خود را ارزیابی کنیم. این کار می‌تواند به صورت خودارزیابی یا ارزیابی توسط تیم سلامت صورت گیرد. برای این کار باید با پزشک خانواده خود مشورت کنیم و با راهنمایی و حمایت او رفتارهای نیازمند را مشخص سازیم. سپس باید ببینیم که چقدر برای تغییر رفتار مورد نظر آمادگی داریم .
وی بیان کرد: برخی از مهم‌ترین مزایای خود مراقبتی از این قرار است: انرژی ما را تجدید می‌کند، استرس ما را کاهش می‌دهد، چشم اندازی نو و احساسی مثبت برای زندگی به ما می‌بخشد، احساس شادی، آرامش و صلح را در ما ایجاد می‌کند، احساس سلامت و تندرستی در جسم خود می‌کنیم، اعتماد بنفس و عزت نفس ما را افزایش می‌دهد، شور و شوق زندگی و انگیزه موفقیت ما را افزایش می‌دهد.
خانم جعفری زاده افزود: پایین بودن انرژی، استرس و ناامیدی، کمبود انگیزه، کمبود شور و اشتیاق به زندگی و مشکلات عاطفی (به راحتی گریه کردن، زود از کوره در رفتن و …) این علائم به ما کمک می‌کنند بدانیم که آیا به اندازه کافی از خود مراقبت می کنیم یا نه؟

نشست بهداشت با موضوع خود مراقبتی در مدرسه علمیه الزهرا(س) گراش

نشست بهداشت با موضوع خود مراقبتی در مدرسه علمیه الزهرا(س) گراش

« رعنا جعفری زاده » مسئول آموزش سلامت شهر گراش گفت: سلامتی یعنی رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی، معنویی و نه فقط فقدان بیماری. ملاک تشخیص سلامتی مراجعه به پزشک و مراجعه به خود است. سلامتی هر فردی حق النفس خودش است. اگر چیزی که برای بدن ضرر داشته باشد بخورد حق النفس کرده است. سلامت جزئی از حق النفس است. سلامتی دو طیف دارد که عبارتند از: مرگ و بی‌نهایت: افراد در هر جایی از نمودار سلامتی باشند در هر سن و سالی که باشند به آن‌ها گفته می‌شود باید سلامتی خود را ارتقا دهید.
وی افزود: خودمراقبتی شامل اعمالی است اکتسابی، آگاهانه و هدفدار که مردم برای خود، فرزندان و خانواده‌ انجام می‌دهند تا تندرست بمانند، از سلامت ذهنی و جسمی خود حفاظت کنند، نیازهای اجتماعی و روانی خود را برآورده سازند، از بیماری‌ها و حوادث پیشگیری کنند، ناخوشی‌ها و وضعیت‌های مزمن را مراقبت کنند و از سلامت خود بعد از بیماری حاد یا ترخیص از بیمارستان حفاظت کنند. هدف از خود مراقبتی، ارتقاء سواد سلامت افراد است.
مسئول آموزش سلامت گراش خاطر نشان کرد: برای طراحی برنامه خود مراقبتی فردی، باید ابتدا وضعیت سلامت خود را ارزیابی کنیم. این کار می‌تواند به صورت خودارزیابی یا ارزیابی توسط تیم سلامت صورت گیرد. برای این کار باید با پزشک خانواده خود مشورت کنیم و با راهنمایی و حمایت او رفتارهای نیازمند را مشخص سازیم. سپس باید ببینیم که چقدر برای تغییر رفتار مورد نظر آمادگی داریم .
وی بیان کرد: برخی از مهم‌ترین مزایای خود مراقبتی از این قرار است: انرژی ما را تجدید می‌کند، استرس ما را کاهش می‌دهد، چشم اندازی نو و احساسی مثبت برای زندگی به ما می‌بخشد، احساس شادی، آرامش و صلح را در ما ایجاد می‌کند، احساس سلامت و تندرستی در جسم خود می‌کنیم، اعتماد بنفس و عزت نفس ما را افزایش می‌دهد، شور و شوق زندگی و انگیزه موفقیت ما را افزایش می‌دهد.
خانم جعفری زاده افزود: پایین بودن انرژی، استرس و ناامیدی، کمبود انگیزه، کمبود شور و اشتیاق به زندگی و مشکلات عاطفی (به راحتی گریه کردن، زود از کوره در رفتن و …) این علائم به ما کمک می‌کنند بدانیم که آیا به اندازه کافی از خود مراقبت می کنیم یا نه؟

نشست بصیرتی با موضوع شناسایی جنود عقل و جهل در مدرسه علمیه الزهرا(س) گراش

نشست بصیرتی با موضوع شناسایی جنود عقل و جهل در مدرسه علمیه الزهرا(س) گراش

« معصومه شکری » استاد حوزه و کارشناس صالحین جامعه زنان کشور(استاد یاری) گفت: خلقت انسان‌ها با عشق شروع شده است. خداوند می‌فرماید: همه‌ی عالم را برای تو(انسان) خلق کردم و تو را برای خودم خلق کردم. هدف از آفرینش انسان‌ها بندگی و اطاعت از خداوند است. یکی از وسیله‌های بندگی خدا، عقل است و از مهم‌ترین امکاناتی است که خداوند به انسان‌ها داده است. همه‌ی انسان‌ها درگیر دو راهی زندگی هستند که بوسیله عقل می‌دانند کدامیک از دو راهی‌ها انسان را خوشبخت می‌کند و به خدا می‌رساند. پیامبر گرامی اسلام(ص) عقل را برترین موجود و عاقلان را برترینان مردم معرفی فرمود.
وی افزود: امام صادق(ع) می‌فرماید: عقل و سپاهیانش و جهل و سپاهیانش را بشناسید تا هدایت یابید. . در این حدیث امام صادق(ع) ضمن تشریح چگونگی آفرینش سپاهیان عقل و جهل، ۷۵ لشکر برای عقل و ۷۵ لشکر برای جهل بیان می‌کند که بسیاری از فضائل و رذائل اخلاقی را در برمی‌گیرد. امام در این حدیث از اصحابش می‌خواهد با شناخت جنود عقل و جهل مسیر هدایت را دریابند.
کارشناس صالحین جامعه زنان کشور بیان کرد: خیر وزیر عقل و شر وزیر جهل، ایمان در مقابل کفر، تصدیق حق در مقابل انکار حق، امید در مقابل ناامیدی، عدل و داد در مقابل ستم، خوش‌بینی در مقابل بدبینی، سپاس‌گزاری در مقابل کفران نعمت، توکل در مقابل آز و حرص، نرم‌دلی در مقابل سخت‌دلی، دانایی در مقابل نادانی، عفت و پارسایی در مقابل بی‌حیایی و هرزگی، فروتنی در مقابل تکبر، شکیبایی در مقابل بی‌تابی، گذشت در مقابل انتقام، وفاداری در مقابل پیمان‌شکنی، محبت در مقابل بغض و کینه، راستی در مقابل دروغ، راز داری در مقابل افشاگری، نماز در مقابل بی‌نمازی، مراعات حقوق والدین در مقابل نمک‌نشناسی، وقار در مقابل سبکی، استغفار در مقابل غرور، نشاط در مقابل سستی نمونه‌ای از سپاهیان عقل و جهل است.
وی خاطر نشان کرد: اگر چه همه‌ی انسان‌های مومن باید برای خردمند شدن و تکمیل ایمان بر خرد خود افزوده و از نیروهای عقل استفاده کنند و با نیروهای جهل مبارزه کنند؛ ولی باید به این مطلب توجّه داشته باشند که همه‌ی این ویژگی‌ها به صورت کامل در انسان های کاملی چون پیامبر(ص) و امامان(ع) جمع می‌شود، همچنین در مومنانی که در امتحان الهی موفّق شده و هنگامی که خداوند قلب‌هایشان را برای ایمان آزموده است. امّا دیگر پیروان ما باید در تلاش برای کسب این خصال نیکوی عقلانی بوده و نیز در پی پاک شدن از بدی‌ها و دور شدن از نیروهای جهل باشند. اگر چنین باشند به تدریج به درجات عالی معنوی و همراهی با انبیا و اوصیای الهی خواهند رسید.

مراسم آغازین شاگردی در مکتب اهل بیت(ع)

مراسم آغازین شاگردی در مکتب اهل بیت(ع)

زینب فقیهی » مدیرحوزه و استاد دانشگاه گفت: خداوند در سوره مائده آیه 105 می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید به خودتان بپردازید. این آیه اشاره به تربیت فردی دارد. یعنی این که هدف همه‌ی ما از آمدن به حوزه چیست؟ شاید سال اول حوزه یک انگیزه و هدف خاصی داشتید احتمال دارد بعد از چند سال این انگیزه عوض شده باشد یا فراموش کرده باشید یا اصلا یک عده انگیزه‌ای نداشته باشید.
وی افزود: هدف خود را از آمدن به حوزه بیان کنید یادگیری مسائل شرعی یا آشنایی با اصول و موازین الهی؛ بهتر است روی اهداف و انگیزه خود مروری کنید. همه‌ی ما با آمدن به حوزه سرنوشت خود را عوض کردیم. خیلی‌ها اگر حوزه را انتخاب نمی‌کردیم معلوم نبود سرنوشت ما چه بود؛ باید سجده شکر و نماز شکر بجا آوریم.
خانم فقیهی خطاب به طلاب جدید الورود بیان کرد: عزیزانی که به این مکان مقدس تشریف فرما شده‌اید بدانید این مکان متعلق به حضرت زهرا(س) است و امام زمان(عج) به این مکان نظر دارد. حتما هر کدام از شما یا والدین‌تان یک کار نیک در پرونده خود داشته‌اید که خداوند لطف و مرحمتی کرده است و شما را در این مسیر قرار داده است. ورود به حوزه توفیق می‌خواهد. ماندن در حوزه لطفی از الطاف خداوند بدانید.
وی بیان کرد: بحث نیت و انگیزه هم در قرآن و هم در مکتب اهل بیت توجه ویژه‌ای به آن شده است. تا آنجا که نیت مومن برای کار خیر با ارزش‌تر از عمل او شمرده شده است. در قرآن کریم اشاره شده است افرادی نیت انجام بعضی از کارهای خیر را داشته‌اند اما نتوانسته‌اند انجام دهند اما مورد تحسین واقع شده‌اند. میل رفتن به جبهه و جهاد داشته‌اند اما نتوانسته‌اند بروند و خداوند ثواب جبهه و جهاد را به آن‌ها داده است.
مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا(س) خاطر نشان کرد: همه نیت‌های خود را خالص کنید و اهداف خود را خدایی کنید و نیت و هدف به گونه‌ای باشد که خدا و امام زمان(عج) از ما راضی باشد.